gecse templombucsu

Ebben az évben evangéliumos állvány megáldásával kezdődött a gecsei templombúcsú.

Az állvány elkészültét a a gecsei hívek egy csoportjának felajánlása tette lehetővé. A meghívott szónok Egressy Miklós jánosi parókus volt, aki prédikációjában felhívta a figyelmet arra, hogy máriás lelkületű keresztényekként kötelességünk az Istenről megismert igazságot továbbadni, és ezáltal az egyháztól távolabb álló embereket is Krisztus közelébe vezetni. Idén Dávid Árpád gecsei református lelkész is jelen volt a liturgián, majd annak végén beszédében arra buzdította a híveket, hogy Krisztus felszínes ismerete helyett mélyebb megismerésére törekedjünk. A búcsúi ünnep hagyományosan az ünnepi körmenettel és éltetésekkel ért véget, az ünnepi ebédre pedig a parókia újonnan elkészült hittantermében került sor. Köszönet a híveknek a felajánlott mindennemű segítségért!

 

További fotók ITT: